Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o.

Nasza Historia

W 1995 roku Alicja Śrudka zakłada profesjonalną kancelarię doradczo-audytorską z zakresu prawa podatkowego i bilansowego..

"

Pierwszy rok prowadzenia działalności potwierdza konieczność kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych – od szkolenia kadr do ochrony ich interesów jako podatników.

"

W sierpniu 1995 roku zostaje zarejestrowany w Kuratorium Oświaty w Szczecinie Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny PADFiS. Jest to jedyna niepubliczna placówka szkoleniowa w województwie zachodniopomorskim posiadająca taką licencję.

"

W roku 1997 wyodrębnia się Dział Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych, który pozwala na stałe związać się z rzeszą kilku dużych przedsiębiorstw.

Pośród stale współpracujących są największe firmy przemysłu morskiego i stoczniowego, przedsiębiorstwa budowlane z udziałem kapitału zagranicznego oraz agencje obrotu i zarządzania nieruchomościami.

Połączenie powyższych usług decyduje o unikalnej formule obsługi klienta wypracowanej przez Agencję.

Dziś to znana i ceniona marka o ugruntowanej pozycji na rynku.

Nasza Kadra

 

Prezes Zarządu

Alicja Śrudka

Doradca Podatkowy

Dyrektor Spółki

Liliana Śrudka-Bartkowiak

Doradca Podatkowy

Nasza Oferta

^

Reprezentowanie w pełnym zakresie podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

^

Opracowywanie zakładowych planów kont wraz z ustaleniem zasad polityki rachunkowości obowiązującej w przedsiębiorstwie zgodnie z wymogami określonymi ustawą

^

Współpraca w zakresie badań sprawozdań finansowych – wykonywanie audytów podatkowych

^

Kompleksowe rozliczenia deklaracji podatkowych oraz deklaracji z zakresu ubezpieczeń społecznych

^

Wydawanie opinii z zakresu prawa podatkowego oraz wdrażanie instrumentów i procedur zabezpieczających interesy podatników

^

Prowadzenie ewidencji i kartotek wynagrodzeń pracowników z tytułu wszystkich stosunków zatrudnienia wraz z rozliczeniem z tytułu obowiązków pracodawcy

^

Opracowywanie systemów organizacji księgowości, instrukcji obiegu dokumentów, funkcjonowania kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie

^

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów

^

Kształcenie ustawiczne i praktyczne w Ośrodku Szkoleniowo-Seminaryjnym

^

Opracowywanie analiz i opinii oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w tym controllingu kosztów w układach rodzajowych, kalkulacyjnych, podatkowych oraz miejsc ich tworzenia

Kontakt

Szczecin  70-100

ul. Gen.Dąbrowskiego 4

Spółka Doradztwa Podatkowego – Decyzja Ministra Finansów SP5-388/8002-42/BM6-10782/2004/EC

Telefon/Faks

091 488 38 44

NIP 851-28-44-774

REGON 812646498